TARIFAS NATACIÓN

Abonados/as  Mensuais

Tarifas desde o

01/01/19 (€)
Individual de mañá 26,96
Individual Xeral 32,30
Familiar 48,47
Abono Xuvenil 21,32
Maiores de 60 23,71
Cota de Mantemento 10,93
Cota de inscripción familiar 10,85* promocional
Cota de inscripción individual 10,85* promocional
Non Abonados/as  
Entrada Libre (Prezo/día) 8,90

TARIFAS PROGRAMA MUNICIPAL

Programa Municipal

Tarifas desde o

01/01/19 (€)
Actividade Acuática para embarazadas 29,59
Actividade Acuática para de recuperación postparto 29,59
Actividade Acuática para Bebés 14,77
Actividade Acuática de escolas públicas infantís 9,84
Actividade Acuática de ensino público de primaria 14,77
Actividade Acuática de ensino público de secundaria 18,73
Actividade Acuática para servizos sociais 18,73
Actividade Acuática de recuperación funcional 23,65
Actividade Acuática especial para disfuncións físicas 25,31
Actividade Acuática especial para disfuncións psíquicas 25,31
Prezos espaciais

Tarifas desde o

01/01/19 (€)
Desconto a familias numerosas de categoría especial 10%
Desconto a familias numerosas de categoría xeral 5%
Descontos en cursos para abonados 25%

OUTROS SERVIZOS

Outros servizos

Tarifas desde o

01/01/19 (€)
Tarxeta por deterioro ou perda,e outros servizos 2,93
Gastos devolucións recibo bancario 0,82
Outras tarifas  
Cursos natación usuarios/as dende 18 anos (2 días sem.) 25,47
Cursos natación usuarios/as dende 18 anos (1 días sem.) 15,36
Cursos natación usuarios/as de ata 18 anos (1 día sem.) 10,77

 

indoor