• PERILLO: Comprende unha piscina climatizada cun vaso de 25x12.50 m na que os usuarios poderán disfrutar, do aprendizaxe das actividades na auga con monitores especializados, ou si o prefiren, disporán libremente das mesmas
  • A FABRICA: Comprende unha piscina climatizada cun vaso de 18x6 m na que os usuarios poderán disfrutar, do aprendizaxe das actividades na auga con monitores especializados, ou si o prefiren, disporán libremente das mesmas

 

 

indoor