Ademais, a instalación dispón :
    - Recepción
    - Botiquín
    - Sala de monitores
    - 5 zonas de vestiarios: un masculino, outro feminino e outro múltiple de nenos e bebés, e doutra banda dous vestiarios para saunas.

indoor